Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die met Villa aan Zee worden gesloten. Daaronder vallen altijd het verblijf in de appartementen/studio’s en het gebruik van alle faciliteiten.
• Alle gasten zijn gebonden aan de Algemene Voorwaarden en de ter plekke geldende aanvullende regels. Zij dienen de voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Villa aan Zee op te volgen.
• De huurder dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen kennis nemen van al deze voorwaarden en regels.
• Villa aan Zee heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

met huurder van Villa aan Zee wordt bedoeld de persoon op wiens naam de reservering staat
met gast(en) van Villa aan Zee worden bedoeld de huurder en zijn meereizende personen die gebruik maken van de accommodatie
met accommodatie wordt bedoeld de appartementen/studio’s en andere faciliteiten

1. Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.

2. Reserveringen
Een reservering wordt pas definitief als deze schriftelijk is bevestigd door Villa aan Zee en de aanbetaling van de huurder door Villa aan Zee is ontvangen.
Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar.
Villa aan Zee is gerechtigd om te allen tijde het tonen van een identiteitsbewijs van de huurder en zijn meereizende personen te verlangen. Het verkeerd opgeven van namen en/of andere belangrijke gegevens is voor Villa aan Zee reden de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de gast(en) de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Het recht van Villa aan Zee op betaling van de totale prijs blijft bestaan.
Villa aan Zee behoudt zich het recht voor om altijd en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.
• Het hele jaar door kunnen de appartementen/studio’s gehuurd worden.
• Na reservering ontvangt de huurder een bevestiging en een bestand Extra Informatie met gedetailleerde informatie omtrent de aankomst.
• Indien de huurder van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf aan Villa aan Zee kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode wordt de bevestiging als correct beschouwd en kan er op eventuele onjuistheden geen beroep meer gedaan worden.
• Indien de huurder binnen 10 dagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dient hij direct contact op te nemen met het kantoor van Villa aan Zee. Pas wanneer de reservering door Villa aan Zee is bevestigd, komt de overeenkomst tussen de partijen tot stand.

2.1 Alleen reizende jongeren
Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers kunnen alleen in de appartementen/studio’s verblijven mits er door Villa aan Zee toestemming is verleend en één van de ouders en/of verzorgers de reservering maakt waardoor deze voor de jongeren garant staat.

2.2 Prijzen
De (totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Villa aan Zee zijn vastgesteld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (druk)fouten en wijzigingen.

2.3 Aanpassing of Aanvulling van de overeenkomst
Aanpassingen na het sluiten van de overeenkomst kunnen enkel door de huurder aangevraagd worden.
Indien de huurder na het sluiten van de overeenkomst nog aanpassingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Villa aan Zee vrij om te bepalen of aanpassingen zullen worden geaccepteerd.
Villa aan Zee kan de huurder voor een aanpassing kosten in rekening brengen:
• Bij aanpassing naar een duurdere periode of duurdere accommodatie is de nieuwe totaalprijs verschuldigd.
• Bij aanpassing naar een goedkopere periode of goedkopere accommodatie binnen 4 weken vóór ingaan van de huurperiode, is de oorspronkelijke totaalprijs verschuldigd.
• Bij aanpassing van de huurperiode naar minder verblijfsdagen binnen 4 weken vóór ingaan van de huurperiode, is de oorspronkelijke totaalprijs verschuldigd.
• Een aanvulling op een al gemaakte overeenkomst is in principe mogelijk. Dan gelden de gebruikelijke kosten die gemoeid zijn met de aanvulling zelf zoals bijvoorbeeld de huurkosten van een (extra) handdoekenpakket of een extra gast.
• In het geval dat Villa aan Zee door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal Villa aan Zee aan de huurder een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen. Villa aan Zee heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Villa aan Zee kan niet verplicht worden tot vergoeding van enige schade.

2.4 Betaling
Na boeking is de huurder verplicht het bedrag te voldoen binnen 7 dagen (1 week). De huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten. U kunt een overboeking doen per bank, gelieve het bedrag binnen een week te storten op onze rekening (IBAN: NL05RABO0346844223 t.n.v. Strandhuis b.v.).  Ook hebben wij uw creditcardnummer en vervaldatum nodig i.v.m. borg, er zal niks op voorhand van uw creditcard afgeschreven worden. Mocht er schade zijn ontstaan tijdens uw verblijf, dan zullen wij dit hiermee in rekening brengen.
Wanneer wij geen betaling van u ontvangen, kunnen wij de reservering van uw appartement niet garanderen.

2.5 Annulering
Zodra u geboekt heeft wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht. Er is geen restitutie mogelijk.
Het is raadzaam voor de huurder een annuleringsverzekering af te sluiten.

3. Aankomst en vertrek
De accommodatie is op de datum van aankomst beschikbaar vanaf 14.00 uur. Uit de Extra Informatie die de huurder na reservering samen met de bevestiging krijgt blijkt de verdere procedure.
Indien de huurder niet op de overeengekomen datum is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
De gasten dienen de accommodatie op de vertrekdatum vóór 11.00 uur te verlaten, anders behoudt Villa aan Zee zich het recht voor de huurder 50% van de volgende nacht in rekening te brengen. Villa aan Zee is gerechtigd om een eindcontrole uit te voeren.
Indien de huurder voortijdig vertrekt, is de volledige prijs voor de overeengekomen verblijfsperiode verschuldigd.

4. De accommodatie en de faciliteiten
• Het is verboden de gehuurde accommodatie in gebruik aan derden te geven.
• Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen, dat is overeengekomen met Villa aan Zee en dat vermeld staat op de reserveringsbevestiging.
• Het is verboden de accommodatie te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht.
• Indien de huurder kindermeubilair wenst te huren dient hij dit bij de reservering aan te melden. Voor het huren van een kinderbedje worden de huurder kosten in rekening gesteld.

4.1 Uitrusting
De appartementen zijn geschikt voor 2 tot 4 personen of tot 5 personen. Deze appartementen beschikken allen over een badkamer, een slaapkamer en een woonkamer met keukengedeelte. Villa aan Zee heeft één appartement dat geschikt is voor tot 6 personen. Dit appartement beschikt over twee badkamers en twee slaapkamers.
De studio’s hebben een badkamer, een keuken en een woon-slaapruimte en zijn geschikt voor tot 2 personen.
• in de badkamer: ligt één badmat en hangt één rol wc-papier.
• in de slaapkamer: staan twee 1persoonsbedden met molton om het matras en 2 dekbedden en 2 kussens.
• in de woonkamer: is een tv aanwezig, staat een 2persoonsslaapbank met molton om het matras. In de 5-persoons-appartementen staat bovendien een klapbed. De dekbedden en kussens  liggen in de slaapkamerkast.
Verder beschikt de woonkamer over een eettafel en het keukengedeelte.
• in de keuken staan ter beschikking: pannen, borden, bekers, glazen, keukengerei, bestek en technische apparatuur zoals kookplaten, magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat. Een inventarislijst hangt aan de binnenkant van een keukenkast. Er liggen een keuken- en theedoek en een vaatdoekje klaar.  Afwasmiddel, zout, peper e.d. horen niet bij de uitrusting en dienen door de gast(en) zelf verzorgd te worden.
Een pakket handdoeken bestaat uit een grote en één kleine handdoek. Een set bedlinnen is bedoeld voor 1 persoon. Het omvat één hoeslaken, en één overtrek voor de deken en één kussensloop. Er zijn hier geen kosten aan verbonden en is dus geheel gratis. Bij de reservering dient de huurder aan te geven met hoeveel personen hij komt.

4.2 Schoonmaak/onderhoud
• De accommodatie wordt schoon geleverd aan de gast(en). De accommodatie dient bij het einde van het verblijf weer in fatsoenlijke toestand te worden achtergelaten.
• De kosten voor de eindschoonmaak zijn niet in de appartementsprijs inbegrepen en bedragen per reservering €50,00 (comfort 6 €60,00).
• Voor de eindschoonmaak door Villa aan Zee geldt dat hierin in ieder geval niet is inbegrepen de afwas, het verzamelen van het beddengoed en handdoeken en het deponeren van het afval in de groene afvalbak voor de deur van het appartement. Deze taken dienen door de gast(en) te worden uitgevoerd. Villa aan Zee behoudt zich het recht voor bij het niet correct achterlaten van de accommodatie de huurder extra schoonmaakkosten van € 25,- in rekening te brengen.
• Indien de accommodatie naar mening van de huurder bij verblijfsbegin niet correct of onvolledig is opgeleverd, dient de huurder dit op de ochtend na aankomst te melden bij het kantoor van Villa aan Zee. Indien de huurder dit niet tijdig meldt, kan de huurder geen beroep meer doen op beweerde gebreken aan de gehuurde accommodatie.
• De gast is verplicht de accommodatie en de directe omgeving in dezelfde staat te houden als waarin de gast het heeft ontvangen of betreden. Anders is Villa aan Zee gerechtigd de huurder adequate kosten in rekening te brengen.
• Villa aan Zee behoudt zich het recht voor om vanaf 09.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de accommodatie uit te (laten) voeren.
• Het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden in of aan de accommodatie tijdens het verblijf geeft de huurder geen recht op huurmindering. Villa aan Zee zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.
• Villa aan Zee heeft te allen tijde het recht de verhuurde accommodatie te betreden voor inspectie of om onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten, zonder dat de huurder daarvoor recht krijgt op prijsmindering. Villa aan Zee heeft tevens het recht accommodaties en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de huurder daarvoor recht krijgt op prijsmindering.

5. Huisdieren in de accommodatie
Huisdieren zijn in alle accommodaties van Villa aan Zee welkom. Villa aan Zee behoudt zich het recht voor het beleid op dit punt te wijzigen en kan dan ook zonder opgave van redenen huisdieren in de accommodatie weigeren.
• Alle huisdieren dienen reeds bij reservering te worden aangemeld.
• Er geldt dat maximaal twee huisdieren per appartement/studio zijn toegestaan tenzij van tevoren anders schriftelijk met Villa aan Zee overeengekomen is.
Aan het verblijf van huisdieren zijn kosten van € 8,50 per dier per nacht verbonden.
• Huisdieren dienen geen overlast te bezorgen aan andere gasten.
• Honden dienen hun eigen mand e.d. te hebben.
• Buiten het gehuurde appartement/studio maar op het terrein van Villa aan Zee is het verplicht de honden te allen tijde aangelijnd te houden.
• Honden dienen buiten het terrein van Villa aan Zee uitgelaten te worden.

6. Roken in de accommodatie
In de appartementen en studio’s van Villa aan Zee is het roken niet toegestaan. Villa aan Zee kan geen niet-roken-garantie geven. Dit beleid is gebaseerd op het vertrouwen dat deze regel wordt nageleefd.

Indien na vertrek door Villa aan Zee wordt geconstateerd dat de gasten zich niet aan deze regels/rookverbod hebben gehouden heeft Villa aan Zee het recht de huurder hiervoor extra kosten van € 50,- in rekening te brengen.

Roken op terrassen/balkons of op het plein van Villa aan Zee is alleen dan toegestaan als de gast de sigaretten in zelf meegenomen asbakken deponeert en aansluitend weggooit.

7. Parkeerreglement, parkeerplaatsen en parkeerkaarten
• De kosten voor een parkeerkaart en/of prive parkeerplaats op eigen terrein bedragen € 8,50 per geboekte nacht.
• Een plaats op eigen terrein is afhankelijk van de beschikbaarheid. Villa aan Zee heeft bij onvoldoende beschikbaarheid een parkeerkaart voor de huurder.
• Bij een reservering van Studio 10 hoort een eigen parkeerplaats voor de studio. Hiervoor worden de huurder kosten van € 8,50 per geboekte nacht in rekening gebracht.
Het eigen parkeerterrein en de parkeerplaats van studio 10 zijn afgezet door een ketting met slot. Voor het slot krijgt de huurder bij aankomst een sleutel. Hiermee mag hij gebruik maken van een parkeerplek op het parkeerterrein. Het is niet toegestaan om anderen toegang tot het terrein te verschaffen (ook niet voor in- en uitladen), als deze niet zelf over een sleutel beschikken. De sleutel dient op de vertrek dag voor 11 uur op kantoor van Villa aan Zee afgegeven te worden. Villa aan Zee behoudt zich het recht voor bij verlies van de sleutel kosten van € 15,- aan de huurder in rekening te brengen. De ketting dient na het op of af rijden van het terrein altijd op slot gedaan te worden, om het gebruik door niet-gasten te vermijden. Villa aan Zee heeft het recht bij niet opvolgen van deze regels de toegang tot de parkeerplaats te ontzeggen. Algemeen geldt dat er eerst een waarschuwing zal worden gegeven.
Het reserveren van een parkeerplaats voor bovengemiddeld grote voertuigen zoals busjes, caravans, auto’s met aanhanger e.d. op het terrein van Villa aan Zee kan alleen na overleg met Villa aan Zee. Villa aan Zee heeft het recht bovengemiddeld grote voertuigen te  weigeren. Indien de huurder een parkeerplaats op het privé terrein gebruikt voor een bovengemiddeld groot voertuig zonder dat Villa aan Zee hiertoe toestemming heeft verleend, heeft Villa aan Zee het recht de huurder de toegang tot eigen parkeerterrein te ontzeggen en het onmiddellijk verwijderen van het voertuig te eisen. Voor het parkeren op eigen terrein hangt een plattegrond.

Voor het parkeren op de hiervoor toegewezen plekken aan de boulevard krijgt de huurder bij aankomst een parkeerkaart.  Deze dient de huurder duidelijk zichtbaar achter de voorruit in zijn auto te leggen. De parkeerkaart dient op de vertrek dag voor 11 uur op kantoor van Villa aan Zee afgegeven te worden. Bij verlies van de kaart brengt Villa aan Zee kosten van € 75,- aan de huurder in rekening. Parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen is geheel op eigen risico.

8. Aansprakelijkheid, breuk en schade
Villa aan Zee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
1. enige vorm van diefstal of verlies. Bij diefstal van eigendommen van de gast(en) is deze verplicht zelf hiervan aangifte te doen bij de politie.
2. mondeling verstrekte inlichtingen.
3. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van Villa aan Zee door gasten wordt veroorzaakt.
4. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van voorzieningen in de accommodatie.
5. storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden geleverde diensten.
6. schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van gasten door personeel van Villa aan Zee.
7. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
8. De huurder vrijwaart Villa aan Zee van alle aanspraken ten aanzien van schade van derden, die (mede) voortkomen uit enig handelen of nalaten van de huurder, zijn meereizende of derden, die met zijn toestemming in Villa aan Zee zijn.
Eventuele schade aan de accommodatie en/of aan de inventaris of op het terrein van Villa aan Zee dient door de huurder en/of zijn meereizende personen onmiddellijk gemeld te worden bij het kantoor van Villa aan Zee. Indien Villa aan Zee het voor nodig acht dient de schade onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Bij verlies van de sleutels voor de appartementen en studio’s brengt Villa aan Zee de huurder € 300,- in rekening die meteen ter plekke door de huurder betaald moeten worden. De huurder is altijd verantwoordelijk voor het gehuurde en zijn meereizende personen.

9. Privacy
De persoonsgegevens van de gasten worden opgenomen in het adressenbestand van Villa aan Zee. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Villa aan Zee verstrekt geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer van de gasten aantasten, tenzij in situaties waar de politie wordt ingeschakeld of in situaties waarin spoedeisende hulp nodig is.

Indien de Gast geen reclame van Villa aan Zee wenst te ontvangen, kan hij dat schriftelijk kenbaar maken aan Villa aan Zee.

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en/of ga akkoord met ons gebruik van cookies.